– Det er rett og slett problemer med rekruttering

Det er ikke bare å tilby jobb for å løse problemet med mangel på sykepleiere i Nordkapp kommune, forteller helse, rehabilitering og omsorgssjef Ronny Holm.