- Det er viktig at kommunen står sammen med næringslivet nå

Kommunestyret i Lebesby har gjort et vedtak på å støtte opp om lokal handel og bidra til sysselsetting der det er mulig.