Tankene går tilbake til den gangen vi hadde Nord-Norgesmestre fra Nordkapp kommune i svømming flere år på rad. I 1963 i Kirkenes ble vi kåret som største og beste svømmeklubb i Nord Norge med flere NN titler. Mye grunnet av at vi ble de stolte eierne av nytt 12,5 meters basseng i 1960. Vi fikk tidlig entusiastiske ledere som trente vår unge i svømmekunsten til de ble gode nok til å kunne hevde seg nasjonalt. De vi konkurrerte mot hadde stort sett egne basseng av samme størrelse.

Så tok utviklinga oss igjen. Konkurrentene fikk nye moderne bassenganlegg med 25 meters lengde og mer. Treningsvilkårene ble dermed drastisk forandret og vår gutter og jenter klarte ikke å hevde seg i konkurransen lengre, og interessen dalte naturlig nok.

I år er det mer enn 60 år siden fikk det svømmebassenget som brukes i dag, som nå er sterkt preget av tidens tann og håpløst utdatert både hva gjelder størrelse og teknisk utrusting.

Det beste med dagens basseng er lokaliseringa, midt i hjertet av byen med kort vei til skolene og bysentret.

Ønsket om nytt basseng har etter hvert utviklet seg til det som omtales som «svømmehallsaken». Nye komiteer har avløst den forrige gjentatte ganger gjennom 15 – 20 årene. Utredninger om plassering, størrelse, utstyr og byggebudsjett har florert. Resultatet er at vi i dag har landet på to ferdig utredete prosjekt, ett plassert på selve Rådhusplassen og ett plassert mellom Rådhuset og teknisk sektor sine bygg.

Det som særpreger prosessen er at det er kreert en hel del kostnader, en mengde dokumenter, enda flere møter og prat, men ingen ting har skjedd fysisk.

Ikke nok med dette, nå har det i tillegg dukket opp en privat aktør, Cape Fish AS, som ønsker å bygge et nytt turistanlegg med svømmebasseng i tilknytning til sin fiskeforedlingsbedrift i Storbukt, hvor et i hovedsak offentlig finansiert basseng vil være den utløsende faktor for etableringen av et slikt anlegg. Dette er sikkert en god forretningside sett fra eierne av Cape Fish sitt ståsted, men et dårlig alternativ for kommunens befolkning. Til- og fra transport av skoleelever og andre som vil benytte bassenget blir unødvendig tungvint og kostbart i forhold til den nåværende lokaliseringa.

Vi ønsker selvsagt alle gode forslag med etablering av ny industri i kommunen velkommen, men disse ideene må kunne stå på egne ben uten vesentlig kommunal finansieringshjelp.

Vi vil ha tilbake den stolte følelsen vi hadde i 1960, å kunne komme inn i et nybygg med et tidsmessig svømmebassenganlegg som vi kan overlevere både dagens befolkning og de kommende generasjoner. Nemlig et bygg som eies og driftes av oss sjøl, Nordkapp kommune, plassert i midt i byen.

Å deretter kunne si; Det tok sin tid men sluttresultatet ble fantastisk!

Det går ikke an å bare ønske seg et nytt anlegg, det skal finansieres også. Kommunen har i dag betydelig avsatte midler til dette prosjektet, som sammen med finansiering fra spillemidler, private sponsorer og låneopptak som til sammen gir det som skal til for å sy sammen en pakke øremerket prosjektet.