- Det må avsettes mer penger til vintervedlikehold

Ordfører i Nordkapp, Jan Olsen, mener at befolkningen må kunne forvente å ha et tilbud som iallfall er noenlunde likt det som finnes andre steder det også er vinter. Han sier at stengte veier gjør det vanskelig for Nordkapp kommune å gi innbyggerne det tilbudet de forventer og har krav på.