- Det må være mulig å utvise skjønn

Da Andersen flyttet bilen for å gi plass for snørydding, fikk han bot.

Da Andersen flyttet bilen for å gi plass for snørydding, fikk han bot. Foto:

Lars Tore Andersen har sendt klage på parkeringsboten han har fått etter å ha stått parkert ved Skårungen barnehage. I klagen skriver han at han observerer at andre parkerer bilene sine på samme sted, uten å bli bøtelagt. - Dette er forunderlig, sier han.

DEL

Andersen har sendt klage til Nordkapp kommune for parkeringsboten han fikk utenfor Skårungen barnehage. Klagen har han fått avslag på. Bilen ble parkert på det aktuelle stedet for å avhjelpe brøytingen.

Klagen ble sendt den 23. mars og Andersen forteller at det er tragisk at man føler man blir straffet for å gjøre brøytingen i området lettere. Avslaget fra Nordkapp kommune kom den 11. mai. I avslaget beskriver Nordkapp kommune at bilen står for nært krysset.

Føler man blir straffet

- Jeg har ikke så mye mer å si i denne saken, en det jeg skriver i klagen. Det er trist at man blir straffet for å prøve å være til hjelp.

Andersen skriver til Nordkapp kommune at han sendte en klage på en parkeringsbot.

Denne fikk jeg avslag på, selv om jeg og deres ansatte som brøyter mener boten var helt feil. Det må gå an å vise skjønn i slike saker. Personen som skrev ut boten, vet med 100% sikkerhet at bilen til vanlig står utenfor veien 10-15 meter fra det aktuelle «botstedet», skriver Andersen i klagen til Nordkapp kommune.

(Saken fortsetter under bildet)

Andersen parkerer normalt bilen noen meter fra der han ble bøtelagt i mars.

Andersen parkerer normalt bilen noen meter fra der han ble bøtelagt i mars. Foto:


Han understreker at bøtelegger er godt kjent i området, og vet hvilke biler som hører til hvilken husstand i denne gaten.

Han skriver videre i klagen at han er en av ganske få som går ut og flytter bilen ved brøyting, og skriver at Nordkapp kommune bør undersøke dette med brøytemannskapet. Han synes det er meget beklagelig at man da blir straffet for å gjøre jobben for deres ansatte lettere.

Det er jo også ganske forunderlig at det står biler parkert på samme plass og i nærheten, over flere dager, uten å få bøter, påpeker han.

Prinsippsak

- Det er ikke snakk om pengene i denne saken, men prinsippet. Hvis jeg skal få bot, så skal alle få det. Og når barnehagen er åpen står det 10-15 biler parkert i og ved dette krysset, til en hver tid. Både ansatte og foreldre som leverer og henter barn, sier Andersen.

Dette legger han ved bildedokumentasjon på i sin klage

Behandlet av uavhengig saksbehandler

Teknisk sjef i Nordkapp kommune, Vera Iversen har svart på Finnmarkspostens henvendelse om saken på e-post.

- Jeg legger til grunn at klagen er behandlet og klageren har fått svar. Klager på sankjonsgebyrer behandles av uavhengig saksbehandler på bakgrunn av bildedokumentasjon skriver hun i e-posten.

- Reglene for parkering er landsdekkende og omfattes av Vegtrafikkloven og Forskrift og kjørende og gående trafikk (trafikkregler).Artikkeltags