Det meste er på plass

Kommunestyret har vedtatt å bygge ny fotballøkke i Nordvågen, fordi den gamle ble gravd opp som følge av arbeid med vann- og avløp. Saken skal opp i Hovedutvalg for tekniske tjenester i neste uke.