Det nye klimabudsjettet: Vil ha nullutslipp fra servicefartøy

Parisavtalen er en avtale hvor flere land har gått sammen om å sete seg mål for utslipp av farlige klimagasser. Norge har lenge ligget et stykke bak, men har nå kommet planer frem til 2030.