Da Trygve Slagsvold Vedum var landbruksminister i Stoltenberg2regjeringen fra juni 2012 til valget i 2013 ble det lagt ned 439 gårdsbruk, og det er ikke lenger snakk om småbruk som gir opp, men gårder med rundt 250 mål jordbruksareal.

Statens Sentralbyr(SSB) informerer 12.02.2019 ved NTB ,at fra 2008 til 2018 er nesten hvert 5.norske gårdsbruk blitt lagt ned. Hvert bruk hadde i gjennomsnitt 248.7 mål jordbruksareal.(1) Fra 2008 til 2018 ble det i flere år lagt ned rundt 1000 gårder.

Senterpartiet har ikke markert seg hørbart mot utviklingen i det åpne rom.

Partilederen kritiserer Perspektivmeldingen 2021 for ikke å nevne Nord-Norge i det hele tatt og nevner at regjeringen har kuttet den ekstra barnetrygden for Finnmark og Nord-Norge, men nevner ikke jordbruket som et satsningsområde. NRK Troms og Finnmark.26.07.2021.

Pensjonert journalist i Nationen Kari Gåsvatn skriver i Nationen 15.06.2019, at SP utfordrer vedtatte sannheter om stordrift og sentralisering på de fleste områder og omfavnes av velgerne for det, men at det er ingen tilsvarende kritikk av vekst-og volummodellen i landbruket og lite forsvar av økologiske driftsmåter.

Jeg tør minne om at i kjølvannet av nedlegging av gårder, går matjord ut av drift og dermed blir det mindre produksjon, så Norge er avhengig av matimport.

Beløpet i kroner har økt årlig gjennom flere år, grunnet stor innvandring. Siste offentlige tall er fra 2019,da det ble importert matvarer for 73milliarder kroner. Senterpartiet har rosverdig markert seg på behovet for et kriselager, men det roer ikke ned behovet for å ruste opp nedlagt matjord. Pr. nå er det over 1,5 millioner mål. Nibiotall.

Lista over statlig jordbruksstøtte 2021,viser at store grønt produsenter topper med rundt 4 millioner kroner. Det, mens bønder på det jevne må legge ned av økonomiske grunner ,og odelsgutter/ jenter har ikke tro for å ta over gården ,når foreldrene pensjonerer seg. Ungdom blir økonomiske flyktninger til byer og tettsteder og møter arbeidsledighet og boligpriser,s om kan få dem til undres på om de er helt glemt .

Ettersom Senterpartiet ikke går til rota av problemene og sørger for spredning av den statlige jordbruksstøtten så gårder på vippen til nedleggelse kan berges og nedlagte småbruk og gårder re-etableres.

De store grønt produsentene med fremmedarbeidere er dyre i drift for samfunnet , også fordi de sender norske til trygdesystemet ,så hvorfor fore opp under dem?

Norsk ungdom står i kø for å ta over i det ganske land. Videregående har utdannet titusener potensielle jordbrukere gjennom naturlinja, men de færreste som vil bli jordbrukere, får anledning til det.

Ved å re-aktivere småbruk og gårder, kan grøntproduksjonen spres over det ganske land, og spare samfunnet for trygdeytelser til arbeidsløse og spare miljøet for langtransport.

Jeg tillater meg å utfordre Senterpartiet på dette.