- Det vil være økonomisk uansvarlig av posisjonen å bevilge penger til å rive Solvang internat slik situasjonen foreligger

Av

Rakel Hagen Olsen (SV) skriver i dette debattinnlegget at hun registrerer at engasjementet rundt riving av internatet på Sarnes har blomstret opp nylig. Det ble stilt spørsmål om dette i kommunestyret 30.4.