Gå til sidens hovedinnhold

Dette er de nye koronatiltakene


Regjeringen har besluttet følgende nye endringer:

• Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

• Unge og voksne som har vært i situasjoner der det har vært vanskelig å holde minst én meters avstand, bør holde minst to meter avstand ved besøk til personer i risikogruppene.

• Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det fortsatt være inntil 200 personer på arrangementer der alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

• Unødvendige innenlandsreiser bør unngås. Arbeidsreiser som anses nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

• Det innføres nasjonal skjenkestopp kl. 2400. Nye gjester kan ikke slippes inn etter kl. 2200. Dette gjøres gjeldende fra midnatt natt til lørdag 7. november.

• Utenlandske reisende til Norge som kommer fra røde land eller områder, må framvise negativ covid-19-test før innreise til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dette iverksettes fra midnatt natt til mandag 9. november.

• Personer som kommer uten fast bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i en periode på inntil ti dager. Perioden kan blir redusert når effekten av negative test før innreise og tester tatt i Norge blir vurdert nærmere. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede nærmere hvordan disse kravene kan innføres.

• En rekke nye tiltak føyes til listen som skal vurderes av kommuner med høy smitte.

• I tillegg gis Helsedirektoratet flere oppdrag, for blant annet å vurdere tiltak for å beskytte mennesker i risikogruppene og å skjerme sårbare grupper i samfunnet.