Forutsetningene som lå til grunn for utvinning av olje på Johan Castberg-feltet var at det skulle gi ringvirkninger lokalt og regionalt i landsdelen.

«I statsbudsjettet kommer det fram at regjeringen ikke vil pålegge Equinor å bygge den planlagte terminalen på Veidnes i Nordkapp kommune. Samfunnet ville tape 3,6 milliarder kroner på et slikt prosjekt, sier oljeminister Tina Bru til VG.»

«Vi klarer ikke å regne det hjem. Det er verken politisk, økonomisk eller juridisk løsbart, sier Tina Bru til VG.»

Dette er ikke bare en fallitterklæring av oljeminister Tina Bru og regjeringen, men et svik mot hele landsdelen.

Investeringskostnaden er kostnadsberegnet til 2 – 3 milliarder, enorme ringvirkninger til et koronaskadet næringsliv og 40 – 50 arbeidsplasser!

Finnmark Arbeiderparti har jobbet opp mot fiskeriorganisasjoner for å være med på dugnaden for flere arbeidsplasser, noe de tvilende gikk med på. Nå sitter fiskerinæringa og kystkommunene igjen med risikoen! – og alle er ført bak lyset.


Styret i Nordkapp Arbeiderparti mener at dagens forslag viser at det er styret i Equinor som går seirende ut i saken og stortingspolitikere sitter uten makt og er umyndiggjort.

Som bakteppe her er det relevant å se på ilandføring av Johan Castberg i lys av Equinors enorme investeringer og tap i USA, der tapet alene var på over 2 hundre milliarder. Relatert til dette er skrinlegging av ilandføring et svik for hele landet og fellesskapets ressurser.


Oljeminister Tina Bru og regjeringspartiene, politikk er å ville! Politikk er mulighetens kunst! Forutsetningene og lovnadene kan ennå berges – gå sammen med opposisjonen og finn en løsning.