Jan Morten Hansen var både oppglødd og berørt da han takket for tilliten fra medlemmene i Nordkapp Arbeiderparti. Mandag ble han nominert til partiets ordførerkandidat.

Det skriver Nordkapp Arbeiderparti i en pressemelding.

Lokalpartiet hadde samlet seg til nominasjonsmøte for å velge ordfører og varaordførerkandidat til kommunevalget 2023. En mulighet som kan benyttes og som er særlig aktuelt når partiet er i opposisjon, ble det forklart fra nominasjonskomiteen. Linda Hansen, som leder komiteen, kunne framlegge to forslag på rollene som det skal kjempes om, og som det er stor oppslutning til. Både Jan Morten Hansen og Stine-Mari Strifeldt ble begge valgt med stor og stående akklamasjon.

Stine-Mari Strifeldt kunne ikke fysisk møte opp på nominasjonsmøte på grunn av vakt inne helsevesenet, men deltok delvis via teams. Noe flere partiets medlemmer gjorde. Nærmere 30 personer deltok på nominasjonsmøtet – fysisk og digitalt fra flere steder i Norge.

Næringsutvikling og omsorg

Toppkandidatene til Nordkapp Ap er begge relativt unge. Hansen 41 år og Strifeldt 34. Samtidig har begge både erfaring fra kommunestyret og en allsidig bakgrunn fra yrkes- og samfunnsliv.

Jan Morten Hansen har bred utdannelse innen fiskeri- og ledelsesfag. I dag ansatt som leder i Kystverket i Honningsvåg men også med bakgrunn innen privat næringsliv. Han har i dag flere tillitsverv i lokalsamfunnet. Blant annet som leder av den største organisasjonen i Nordkapp, Honningsvåg Turn og Idrettsforening, som organiserer det meste av idrett som finnes i kommunen. I tillegg leder av styret i Repvåg Kraftlag SA. Han er gift Elisabeth Leiknes Hansen og har tre barn.

Stine-Mari Strifeldt er utdannet som sykepleier og ansatt ved Nordkapp Helsesenter. Hun er i dag medlem av kommunestyret og varamedlem til formannskapet. De siste årene har hun vært hovedtillitsvalgt for sykepleierforbundet og har lang fagforeningsbakgrunn. Stine-Mari er en engasjert trener for barn og ungdom i håndball og er en aktiv fotballmamma. Hun har også et brennende engasjement for helsepolitikk og barn og unge.

Samspill er viktig

- Jeg har tro på samarbeid innen politikk og næringsliv for å nå våre mål for Nordkapp. Selv om jeg vet at ordførerrollen kan være til tider en ensom jobb, ønsker jeg ikke å være en solospiller, om vi vinne valget. Vi skal gjøre oppgavene i lag, ha med innbyggere og næringsliv, og få til utvikling. Særlig innenfor fiskerinæringa og reiselivet. Våre to store næringer som er dominerende og som jeg tror vi kan få mer «spinn of» enn det vi har per i dag, sa Hansen i sin takk til nominasjonen. ‘

Med nominasjonen til Nordkapp Ap er også startsignalet gått for den lange valgkampen. Foreløpig har ikke noen av de andre partiene som er representert i Nordkapp kommunestyre, SV, Sp og H, gjort noen nominasjon står det i pressemeldingen.