Gå til sidens hovedinnhold

Dette har skjedd på 365 dager: Norges første nasjonale ryddeprogram er ett år

Ryddingen er i gang i syv av elleve fylker og 4080 kilometer med kystlinje er ryddet rent. Dette er status etter et år med Rydd Norge-programmet.

22. September 2021 ble det nasjonale Rydd Norge-programmet lansert i Lofoten, med besøk fra blant andre klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Siden den gang har det skjedd mye.

- Rydding er i gang i fem regioner og planlegging av ryddearbeidet er i gang i samtlige fylker. Totalt har ryddeaktørene ryddet 4082 kilometer med kystlinje, forteller Mari Kristin Martinsen, ansvarlig for Rydd Norge-programmet i Handelens Miljøfond.

Lokale samarbeid

Handelens Miljøfond har etablert og leder programmet, men har langt ifra drevet Rydd Norge alene.

- Statsforvalteren, kommuner og regionale ryddeaktører gir innspill til planen for ryddingen av området, og flere av aktørene sitter også i regionalt rådgivende utvalg for det regionale ryddearbeidet, sammen med blant annet Senter for oljevern og marint miljø (SOMM). De ser behovet for profesjonell og organisert rydding i sitt lokalmiljø, og støtter dette initiativet helhjertet, sier Martinsen.

- Vi er på god vei

- I flere av regionene holder vi også på å lande hvem som skal få ryddeoppdragene, så det er ikke lenge til rydding kan begynne også der. Ting har skjedd i rekordfart, og vi må bare hylle dyktige administratorer, statsforvalterne og samarbeidspartnere som har prioritert dette så høyt. Vi er godt på vei for å nå målet om å rydde 40 prosent av ytre kyst innen 2023, sier Martinsen.

Rydd Norge-programmet er delt opp i ti rydderegioner: Nordland, Vestland, Trøndelag,Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark samt innlandet med Svalbard.

Rydd Norge i tall:

Rydding er i gang i syv fylker (tilsvarer fem rydderegioner i Rydd Norge-programmet) og planlegging av ryddearbeidet er i gang i samtlige fylker/regioner.

Her er ryddingen igang: Nordland, Vestland, Trøndelag Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark.

Totalt 16 virksomheter har fått i oppdrag å rydde som del av Rydd Norge-programmet:

 • Æventyr - Troms og Finnmark
 • Novumare - Troms og Finnmark, Vestland
 • ITSB - Troms og Finnmark, Vestland og Nordland
 • Naturtjenester i nord - Troms og Finnmark
 • Arktisk Geotek - Troms og Finnmark
 • Eider AS - Trøndelag
 • Oppdretternes Miljøservice - Trøndelag
 • Skjærgårdstjenesten AS - Vestland
 • Fordia AS - Vestland
 • Fjordane Friluftsråd - Vestland
 • Elv og Hav - Oslo, Viken, Vestfold og Telemark
 • Kulturlandskaperne - Oslo, Viken, Vestfold og Telemark
 • Gea Norvegica - Oslo, Viken, Vestfold og Telemark
 • Frelsesarmeens rusomsorg - Oslo, Viken, Vestfold og Telemark
 • LoveMar - Nordland
 • Lofoten Avfallsselskap (LAS) - Nordland

Åtte fylkeskommuner er involvert i programmet.

Nye arbeidsplasser er skapt som følge av Rydd Norge-programmet i syv fylker. Tallet forventes å øke ettersom flere ryddeaktører kommer i gang, og får behov for mer arbeidskraft.

Minst 300 tonn ryddet. Tallet forventes å øke når endelig veiing av avfallet kommer inn.

Hele 4082 km kystlinje ryddet rent på et år med Rydd Norge

Om Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond og støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer. Fondet finansieres gjennom medlemmene som betaler 50 øre for hver plastbærepose de omsetter i Norge.