Disse byggesakene er blitt behandlet så langt i år

I Hovedutvalg Tekniske tjenester i neste uke, legges det frem hvilke byggesøknader som er behandlet administrativt. Her ser man at det har vært mange saker innom Nordkapp kommunes administrasjon den senere tiden.