Døde i klemulykke – Statens Havarikommisjon undersøker nå ulykken

Havarikommisjonens undersøkelser av sjøulykker har begynt å samle inn informasjon etter arbeidsulykken om bord på fiskefartøyet «Leander».