Etter å ha hørt på finnmarkssendigen 26/9 der Kristen Albert Ellingsen blir intervjuet ang Nordkapp sakens dom sitter jeg igjen med en viss undring over en hel del uttalelser.

Nrk Finnmark innleder saken med å si at «Scandic tapte kampen om parkeringa» og at «de ikke kan ta seg betalt av turister som besøker Nordkapp»…. Er det flere rettssaker som har pågått??? I den saken jeg har fulgt med på er det slått fast at Scandic må søke løyve for å ta parkeringsavgift og at utearealet faktisk er «utmark».

Når det gjelder adkomst-avgift til turistanlegget, kan Scandic ta den inngangsprisen de selv ønsker. Jeg synes Nrk Finnmark burde ha en litt mere balansert fremstilling i en så betent sak!

Når Kristen Albert Ellingsen uttaler seg om konsekvensene av dommen, er det åpenbart noe som skurrer for meg. Etter mitt syn kan jeg ikke begripe hvorfor dette er negativt for Nordkapp som destinasjon eller for noen andre i reiselivsperlen Finnmark. Turistene vil jo ikke stoppe å reise til Europas tak pga. en dom som har falt!! Det nevnes som konsekvens at reiselivet blir å stagnere.!? Hvorfor det?

Hva har det gjort til nå - kan man da spørre seg! Vi på Magerøya besitter en av Norges fremste turistattraksjoner, kronjuvelen i reiselivet, som jeg mener er blitt neglisjert og falt under monopolismens mørke skyer. Hvis det hadde vært drevet med hjerte og sjel, hadde vi sett et helt annet bilde enn det vi ser i dag. Tenk å være så heldig å få leie en hall på Europas tak der du er heeelt alene om de Ca. 300000 turister som besøker destinasjonen årlig. Som bedriftseier hadde jeg følt meg som verdens heldigste driver!! Tenk for noen muligheter å få ligge på Norges mest attraktive forretningsadresse alene!!

Men når det blir det sjeleløse maskineriet det er i dag, kan vi virkelig se de negative konsekvensene et monopol kan få for reiselivet. Dette synes jeg faktisk er en mye større trussel enn en falt dom.

Personlig mener jeg at scandic har mye å gå på når det gjelder det produktet som tilbys turistene på Nordkapp i dag. Hva med å faktisk gå tilbake til begynnelsen , der du ble møtt med en betjening som smilte stolt i sin Nordkapp bunad . Grotta med sin storhet der høydepunktet var når turisten står med Nordkapp champagnen i hånda å venter på at persiennene skal gå opp til musikken av Grieg. Der de gispet høylytt om det var sol eller en vegg med tåke de fikk se. Konge losjen som virkelig oste ærverdighet over og Royal northcape Club der turistene kom ut av som stolte medlemmer.

DET hadde jeg ønsket meg som besøkende turist på et sted så unikt som Nordkapp.

Ellingsen nevner også at vi er avhengig av store aktører med kapital for et vellykket reiseliv. Der er vi alle enig , men de trenger oss også. Vi har gode eksempler på at man kan lykkes uten å ha storkapitalen i ryggen og da må jeg trekke frem Destinasjon 71 grader nord. De har utviklet et fantastisk reiselivs produkt på Magerøya hvor de ikke bare har investert store penger men de har gått inn med hele seg. De har videreutviklet sitt produkt år for år og er et levende bevis at det funker.

Man har forståelse for at man må jobbe sammen og at vi alle er avhengig av hverandre for er godt å stødig reiselivsprodukt, men vi skal aldri glemme at det er Nordkapp som merkevare i seg selv som trekker turistene hit til Magerøya!

Nei loven kan vi ikke gjøre noe med, men Nordkapp som destinasjon Nr 1 kan man virkelig gjøre noe med til det beste for hele reiselivet i Nordkapp kommune og i Finnmark generelt . Er vi ikke ferdig å stå med hua i handa? Jeg tror med handa på hjerte at turistene legger igjen mere penger til et sted med sjel og historie enn en pengemaskin som har sett bedre dager.

Å viktigst av alt! Er vi ikke mer stolte av vår landsdel Kristen Albert Ellingsen at vi ikke skal ha trua på vår kvalitet og at investorer vil komme å etablere seg i Finnmark uten at man skal trenge å bryte loven?

Janne Mathisen

Innbygger,forretningsdrivende og tidligere ansatt på Nordkapp.