Har du vært bekymret for alkoholinntaket til mamma, pappa, bestemor eller bestefar? Da er du ikke alene, og det kan være god grunn til bekymring. Er du selv senior, kan det være på tide å ta en titt på egne alkoholvaner.

Alkoholforbruket i aldersgruppen 65-84 år er sterkt økende, viser en fersk studie fra Sverige. Mens forbruket synker i befolkningen generelt, øker den blant seniorene.

Også i Norge ser vi den samme tendensen: De som er eldre i dag drikker langt hyppigere og mer enn tidligere generasjoner. Mange blir overrasket når de hører at det er de mellom 65 og 79 år som drikker oftest. I tillegg til at det kanskje er overraskende, er det også bekymringsverdig.

Eldre ser ut til å ta med seg drikkevanene sine inn i alderdommen. I tillegg gir en seniortilværelse mange nye drikkeanledninger i hverdagen, når ikke jobb og andre rammer er like til stede i livet. Dagens eldre skiller seg fra tidligere generasjoner, med større frihet og bedre helse. De inviterer ikke på kaffe og fyrstekake, men heller en god rødvin. Det er lett å tenke at man skal kan unne seg, slappe av og nærmest ubegrenset nyte alkohol inn i alderdommen.

Men hvorfor bør eldre tenke mer over alkoholvanene sine? Fordi den mengden du drakk for ti eller tjue år siden – tåler ikke kroppen på samme måte i dag.

Det er nemlig slik at jo eldre vi blir – dess dårligere blir kroppen på å bryte ned alkoholen, som igjen kan gi utslag i helseproblemer. Lavere toleranse øker risikoen for ulykker, du kan oppleve at typiske aldringstegn som svimmelhet og dårlig hukommelse blir forsterket, og mange eldre går på medisiner som ikke bør kombineres med alkohol. Det er derfor bred enighet blant forskerne om at alkohol er spesielt skadelig for eldre. De anbefaler at inntaket reduseres gradvis fra man er 60 år, litt avhengig av medisinbruk og sykdom.

Jeg skriver ikke dette med mål om å ta fra seniorer og pensjonister gleder i livet. Men for å gjøre både eldre og pårørende oppmerksom på en risiko de kanskje ikke kjente.

For er du litt bekymret for om mamma eller bestefar har et høyt alkoholinntak for sin alder? Hva med å tilrettelegge for hyggelige aktiviteter sammen der alkoholen ikke er i sentrum. Kanskje kan det være de første stegene mot litt færre glass i uka, eller gi en positiv inngang til å adressere alkoholinntaket?

Har dette fått deg til å tenke litt over eget konsum, eller er du usikker på hvordan alkoholen påvirker helsen din? Da kan det være fint med en prat med fastlegen.

For med kunnskap er det lettere å ta opplyste valg for egen helses del.