- Vær OBS og meld fra

Det er sprengtining på gang langs E69 nå og Veitrafikksentralen ber bilister ta kontakt med VTS om de kommer over veistrekninger som er oversvømt av vann.