Eiendom og eierskifte

Nedenfor er eiendommer som har blitt kjøpt, solgt eller overtatt i uke 16.