Det er viktig å kunne forstå hvor man står, og hvilke muligheter som gis ut fra sin egen situasjon og evner, når man skal evaluere og velge veien videre.

Vi i Nordkapp kommune er særdeles godt rustet til både å ta imot ny industri og øke befolkningstallet. Vi har til dels overdimensjonert barnehage- og skoledekning, topp helsetjeneste, mange velorganiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom, velfungerende teknisk etat, alle de butikkene vi trenger, kafeer og hoteller og ledige områder for industrietablering. Og sist men ikke minst en natur og et klima som vi elsker. Til og med mørketidsperioden med sitt magiske lys og snødekte landskap er vakker.

Vår kjære kommune, Nordkapp, ligger i dag med delvis brukket rygg hva gjelder både renommé og økonomi. Dype signaler fra sentraladministrasjon og kommunestyre om kommende drastiske kutt i bevilgninger til flere livsviktige tjenester samtidig som «storebror» banker på skoledøra og vil stenge ned vår stolthet, deler av fagutdanninga på Fiskerfagskolen vår, og slå denne sammen med skoletilbud lengre sør i landet. En massiv folkebevegelse viser at dette er noe vi både vil og skal kjempe imot.

Hovedaktøren innenfor kommunenes næringsliv, Scandic/Rica, ligger i konflikt med den politiske posisjonen i kommunen. En tingrettssak er avsluttet og en lagmannsrettssak er under oppseiling. Avisene og den politiske posisjonen skryter og sier VI VANT Nordkappsaken. Hva består seieren i? I beste fall rettighet til parkeringsregulering på Nordkapp platået, som skal være gratis.

Det praktiske resultatet er at ingen tjener penger, og et omsetningspotensiale på mage titalls millioner forsvant med et pennestrøk. Et stjerneeksempel på klossete forvaltning av næringslivets surt opparbeidete investeringer over årtier, med uforutsigbare driftsbetingelser for fremtidig drift og investering.

Den faktiske konsekvensen av konflikten er at Scandic/Rica nå har rett til å leie eiendomsgrunn av FEFO på Nordkapp i 99 år, altså i 4 generasjoner fremover, med andre ord inn i evigheten. Dele- og byggeforbud er innført og alle tidligere planlagte investeringer fra Scandic/Rica er lagt i fryseboksen. Ingen tjener penger. Det er skapt usikkerheter i slikt omfang at investorene og eierne av både hotellene og nordkappanlegget ikke sitter på gjerdet lengre, men har sannsynligvis etter vår oppfatning plassert seg godt innenfor gjerdet.

Tidligere investeringsplaner i flere hundre millioners klassen med opprusting og nybygg inklusive badebasseng i Vågen er lagt bort sammen med fondet for næringsutvikling på mange millioner årlig.

Andre reiselivsdestinasjoner bruker all negativ omtale rundt Nordkappsaken for det den er verdt for å fremme sine egne tilbud innenfor reiselivsnæringen. Trafikkanalyser viser at biltrafikken mot Nordkapp har blitt kraftig redusert, muligens som en direkte følge av turbulensen rundt Nordkappsaken.

NÅ, er muligheten der til å rigger til et møte mellom kommunen, og den desidert mest betydningsfulle reiselivsaktøren, Scandic/Rica, uten advokater og kommunaldirektører til stede, men med beslutningsdyktige folk fra Scandic/Rica og ledende folkevalgte fra alle politiske partier i kommunen. En ny opprivende rettssak må for enhver pris unngås.

Vi, som har et langt liv bak oss som næringslivaktør, vet at mulighetene bor inne i problemene!