I Nordkapp er vi omgitt av vakker natur. Den vakre arktiske naturen og landskapet er overalt rundt oss. Friluftslivet er rett utenfor stuedøren, og vi har kort vei til herlige naturopplevelser. Dette skal vi ta vare på og forvalte til det beste for oss selv, turister og våre etterkommere.

Lokalbefolkningen vet også å sette pris på Nordkapps miks av frilufts-herligheter. Turskoene får kjørt seg i omgang med perleturer, rypejakt og fisketurer til hemmeligvannet. Skipar i ulik utforming kommer til nytte i alpinbakken, i lysløypa og på langturer mot Magerøysundet med bålkaffe og sjokolade lurende i sekken. Disse mulighetene er et privilegium, men det er også et stort ansvar å forvalte. Vi må ta vare på naturen og tilrettelegge for store naturopplevelser – i dag og i fremtiden. Vi har også en vei å gå når det gjelder skilting, opplysning og parkering langs veiaksene.

Det er begrenset med parkeringsplasser langs veiaksene på fjellet. Det er viktig at vi nå kommer i gang med mer tilrettelegging for friluftsliv i Nordkapp. Ønsker man å ta seg en skitur oppe på fjellet er man på det nærmest tvunget til å parkere bilen ulovlig. Dette medfører igjen enten ett surt parkeringsgebyr, men også at det kan oppstå farlige situasjoner av dette. Videre er det slik at når man kommer til april og mai, så er fjellet ofte det eneste alternativet for skiturer på øya, da det er lite snø i for eksempel Skipsfjord og andre lavereliggende områder. Nordkapp Høyre vil utrede og jobbe for tilrettelagte parkeringsplasser og brøyting av disse på Magerøya, med økt grad av skilting og opplysning til brukerne.

Med hjerte for Nordkapp!