Gå til sidens hovedinnhold

En oppbevaringsboks eller ett opplæringstilbud?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva ønsker vi egentlig at Honningsvåg skole skal være? Skal vi kunne gi ett forsvarlig opplæringstilbud som fremmer glede, læring og trivsel eller skal vi drifte kun med fokus på økonomi?

Det er vedtatt i kommunestyret at det skal kuttes to stillinger i skolen fra høsten av. Dette er del av en langsiktig plan, der det skal forsvinne fem stillinger fra skolen vår. Det vil si at ved slutten av 2023, skal det på kort tid ha blitt fjernet nesten 10 stillinger ved skolen, dersom vedtaket fra kommunestyret blir opprettholdt. Vedtaket om kuttene nærmer seg, og vi i klubben ved skolen føler vi nok en gang må be politikerne se utfordringene ved å gjøre ett slikt kutt.

Honningsvåg skole driftes i dag med minste timeantall, det betyr at Nordkapp kommune tilbyr kun det som akkurat er lovlig å tilby av utdanning til våre unger. Nå streber kommunen etter å drive den med mer effektivt, selv om rapporter viser at skolen allerede har utfordringer med driften. Ytterlige kutt i ressursene vil ikke gjøre dette noe lettere.

Skolen sammenlignes med Osloskolen, der de jobber etter en minstelærernorm som er ment for å ikke få for store klasser i skolene. En sammenligning som er uriktig for driften av Honningsvåg skole, noe som utdanningsforbundet i Nordkapp kommune har påpekt flere ganger.

Utdanningsforbundet og alle medlemmer er svært kritiske til at det nok en gang skal gjøres kutt i skolen. På en måte sitter vi fortvilte på sidelinjen, uten å forstå hvordan eller hvor disse kuttene kan gjøres. Skolen har så vidt nok bemanning til å drifte lovlig i dag, så hvordan kan politikere kutte flere stillinger?

Vi stiller oss undrende til at Nordkapp kommune har gått hardt ut og satset på et fire-åring langt prosjektarbeid, hvor skolen skal utvikles og bli best i Finnmark. Men dette skal altså gjøres på kortest mulig arbeidstid med færrest ansatte. Det virker for oss som en ulogisk oppgave å sette søkelys på utvikling og gjøre løft i skolen, når man samtidig vifter med nedskjæringskniven. Det harmonerer ikke å kutte med den ene hånden og drive et så omfattende prosjektarbeid med den andre hånden. Å satse betyr å styrke med begge hender. Man kan undre seg om politikere ikke vet eller har nok kjennskap til organisasjonen og hvordan den driftes. Skolen er ikke en fabrikk som kan driftes med overskudd, det koster å drive en god skole.

Hvis politikerne ønsker en trygg og god skole som ikke står tilbake for andre skoler i fylket, burde de omgjøre vedtaket og heller styrke skolen med to stillinger. Det bør heller vurderes å øke fra minstetimeantall til ett bedre og større utdanningstilbud til barna våre. En styrking av skolen vil gi bedre forutsetninger for trivsel og læring. En god skole skaper bolyst og sikrer at vi tar vare på alle elever.

Det er de som er kommunenes fremtid.

Arbeidstillitsvalgt på Honningsvåg skole, Lena Ingebrigtsen

Fagforbundets tillitsvalgt, Aina Iversen