Nylig ble det kjent at ordfører i Nordkapp Jan Olsen har søkt om fritak fra sine politiske verv og trekker seg som ordfører. Årsakene han selv oppgir er gjentakende usakligheter, usannheter og mistenkeliggjøring, samt å håndtere provokasjoner. I kjølvannet av hans egen pressemelding hevdes det fra enkelte hold at ordfører er direkte «mediemobbet» ut av ordførerstolen og at han er utsatt for «bakvaskelser, ryktespredning og medieangrep som intet menneske kan eller skal tåle». Videre at «dannede kretser» i det politiske Nordkapp har bidratt med møkkaspredning.

Først og fremst vil vi poengtere at Nordkapp Høyre alltid har tatt og alltid vil ta sterk avstand fra mobbing. Det er aldri greit og har ingen plass verken i kommunestyresalen, på nett eller i samfunnet ellers. Vi synes også det er veldig synd at ordfører har opplevd vervet på en slik måte at det har gått på helsa løs.

Likevel, vi registrerer at det i denne saken svartmales et bilde vi ikke kjenner oss igjen i, og ser oss nødt til å bidra til nyansering av denne ensidige elendighetsbeskrivelsen som kommer fra flere hold. En sak har ofte flere sider, og det ville ikke være riktig av oss å sitte stille på sidelinjen og tillate at en ensidig fremstilling som dette blir stående igjen i riks- og lokalmedia som den eneste og absolutte sannhet.

En sannhet det derimot ikke hersker noen tvil om, er at det over flere år vært harde fronter i Nordkapp, spesielt i det politiske ordskiftet. Nordkappsaken kan nok tillegges en stor del av årsaken til dette. Men slettes ikke alt.

Vi har observert at ordfører gjennom sine 2,5 år i stillingen har hatt en egen evne til å havne i konflikt med sine omgivelser, med påfølgende negativ omtale og svekkede relasjoner som igjen ikke er særlig positivt for kommunens omdømme. I løpet av relativt kort tid har ordfører i mer eller mindre grad vært i konflikt med:

  • Næringslivsledere og lokale næringsforeninger
  • Destinasjonsselskapet
  • Grunneiere
  • Kommunedirektører og flere ansatte i administrasjonen
  • Partiledere og andre folkevalgte
  • Oppnevnte politiske utvalg

Enkelte vil kanskje hevde at alt kan knyttes til sakskomplekset i den betente Nordkappsaken. Likevel har ordfører i tillegg blant annet rukket å havne på kant med regionale samferdselsledere, sitt eget fylkesparti og lokale og regionale aviser.

Det er derfor betimelig å stille spørsmålet om ordfører selv bør se seg i speilet og ta en del av skylden for dette konfliktnivået og derav vanskelige arbeidsforhold? Er ordfører utelukkende et offer for media, opposisjonen og «dannede kretser», eller har ordfører kanskje også spilt en rolle i dette?

Vi bemerker at vi i denne uttalelsen ikke skildrer personen Jan Olsen – men vedkommende i rollen som ordfører i Nordkapp.

Våre folkevalgte representanter har gjennom det siste halvåret opplevd en forbedring i det politiske ordskiftet, klimaet i møter og dialogen ut mot befolkning, media og næringsliv. Er dette rent tilfeldig, eller kan det komme av at varaordfører har opptrådt på en noe annen måte?

Ordfører gjentar i sin pressemelding at det kan virke som at valgresultatet ikke aksepteres. Denne argumentasjonen har Nordkapp Høyre gjentatte ganger tilbakevist. Vi tar opposisjonsrollen på største alvor og legger ned stor innsats i å fremtre på en ryddig og saklig måte.

En ordfører må tåle kritikk, men det finnes selvsagt grenser. Nå skal det snart velges en ny ordfører for resten av valgperioden. Vi vil fortsette å gjøre vårt beste for å bidra til et konstruktivt samarbeid, uansett hvem det måtte være som får overrekt ordførerkjedet.

Vi ønsker oppriktig å takke ordfører for det samarbeidet som har vært, og ønsker riktig god bedring i hans nye tilværelse. Vi håper han fortsatt vil bo og være engasjert i Nordkapp.

Med ønsker om en fortsatt fin sommer.

(For ordens skyld nevnes at Finnmarksposten har vært i kontakt med Jan Olsen. Han ønsker ikke å kommentere leserbrevet. Red.anm)