Over tid har det versert historier angående vanskeligheter med å få kontakt med administrasjonen på rådhuset i Nordkapp. Informasjon om branngarasjen og prosessen angående denne holdes tilbake av administrasjonen. Varsler som er utstedt av kommunedirektøren på enkeltpersoner, blir ikke utlevert skriftlig.

(Red.anm: Dette debattinnlegget utløser tilsvarsrett fra ordfører og kommunedirektør. Ordførers svar på dette debattinnlegget ligger som egen sak)

Saker er blitt oversendt statsforvalteren, som heller ikke får svar eller kontakt med de ansvarlige på rådhuset. Det har i tillegg kommet purring på første purring. Dette er saker som finnes i kommunens offentlige dokumentjournal og som alle kan lese. Hva er det som virkelig skjer?

Forvaltningsloven er klar på det punktet, det SKAL gis svar i løpet av 1 måned etter mottatt henvendelse.

I andre saker hvor man trenger informasjon om for eksempel kinoen, søknadsfrister, barnehagespørsmål eller rutiner, så svarer ikke de ansvarlige verken på telefon eller mail. Det er for mange saker til å være tilfeldig, eller at det er ferieavvikling eller andre problemer. Personer som går tjenestevei eller som prøver å finne informasjon på hjemmesidene til kommunen, bruker unødvendig mye tid på å få tak i gjeldene informasjon.

Med Covid-19 og kommunale tiltak angående dette, kan vi forstå at det kan ta lengre tid å svare ut på henvendelser. Det kan også være at det er mange møter i forbindelse med slike saker og derfor blir administrasjonen vanskeligere å få kontakt med. Så noe av det kan vi forstå. For oss synes det som om det er «hermetisk» lukket på rådhuset og de svarene som gis er preget av usikkerhet og ansvarsfraskrivelse.

Hva er konsekvensene for befolkningen? Blir rettsikkerheten ivaretatt på en god nok måte?

Det skaper ikke bolyst når kinoen stenger og ingen vet hva som skjer. Det skaper usikkerhet når ingen svarer på det man søker informasjon om, når man gjør et forsøk på å få kontakt. Folk tyr til Facebook med sine frustrasjoner.

Det skaper ikke bolyst for å komme tilbake til øya, hvor det er vedtatt full barnehagedekning og løpende opptak. Det stemmer heller ikke med realitetene, det er ikke ledige barnehageplasser for barn under 3 år. Her er både Facebook og media organer for frustrasjoner og kos med misnøye.

Ordføreren tar seg tid til å svare på Facebook når det kan søkes på kulturmidler. Ifølge hjemmesidene til kommunen skal det skje i første kvartal, som blir til mai/juni i ordførers svar på Facebook!!!

Slik vi oppfatter status med de eksempler som er nevnt ovenfor mangler det en «drive» i Nordkapp kommune til å hive seg rundt å få løst saker. Vi synes sikkert at alt var bedre før. Både rett og galt. Men det er en endring i samfunnet. Flere av de sentrale kommunale lederne virker å være «på gjennomreise» i Nordkapp. Dersom man ikke bor her og oppholder seg mesteparten av året i kommunen, mister man også den nære kontakten med lokalsamfunnet. De usynlige kontaktpunkter som er i samfunnet blir borte.

De viktige små samtalene, observasjonene, stemningen og nærværet mangler. Dermed kan samspillet mellom kommuneledelsen og lokalsamfunnet man skal tjene, bli vanskelig og mangelfullt. Slikt skaper usikkerhet på flere plan. Derfor bør det være et krav i kommunen at alle sentrale ledere skal bo i kommunen og være tilstede på sin arbeidsplass i arbeidstiden.

Vi vil ikke ha et «pendlersamfunn» hvor ledelsen er like mye andre steder – både fysisk og mentalt. Innenfor andre deler av samfunnet ser vi at dette går fint. Ledelsen er tilstede og bidrar. Det motiverer enhver organisasjon til å yte litt mer og strekke seg etter løsninger og skape utvikling. Sånn vi vi ha det i Nordkapp også. En kommuneorganisasjon som går i spissen for å løfte lokalsamfunnet og som strekker seg litt lengere enn forventet. Da begynner vi å snakke om bolyst og om positive saker.

Styret i Nordkapp Arbeiderparti