Er innbyggernes interesser ivaretatt?

Gruppeleder Arbeiderpartiet, Kari Lene Olsen, har kommet med en interpellasjon til kommunestyremøtet som skal avholdes den 18. februar.