Det ble i går 16. juni 2020 i formannskapet Nordkapp kommune vedtatt følgende uttalelse:

Nordkapp kommune er sterkt kritisk til sammenslåing av fagskolene i Troms og Finnmark. Nordkapp Maritime Fagskole er vesentlig del av et komplett maritimt miljø, både innen opplæring og samfunnsmessig.

Nordkapp kommune frykter at det komplette maritime miljøet her i Nordkapp vil svekkes ved en sammenslåing, samt at Nordkapps bidrag til den maritime utviklingen i nord generelt og i Finnmark spesielt vil svekkes.

Nordkapp kommune har registrert at det fra fylkeskommunens side er foretatt innkjøp av tjenester som Nordkapp maritime fagskole kan levere. Dette underbygger vår frykt for marginalisering av virksomheten.

Nordkapp kommune stiller seg bak uttalensene fra andre organisasjoner og politiske partier som har uttrykt seg negativt til Fylkesrådets forslag om sammenslåing.