Fredagspils, feiring med bobler og et glass rødt til Netflix. Alkohol spiller en ikke ubetydelig rolle i mange nordmenns liv. Men har du tenkt over hvor mye alkoholbruken vår koster samfunnet?

En fersk samfunnsøkonomisk rapport fra Oslo Economics har estimert hvor mye alkoholbruken vår koster samfunnet. Prislappen? Opp mot 100 milliarder kroner i året.

Hele 77 milliarder kroner er knyttet til tapt helse og livskvalitet, og 24 milliarder er knyttet til sykefravær og lavere effektivitet på jobb, samt kostnader til helse- og velferdstjenester.

100 milliarder er et stort tall. For å illustrere hvor stort, kan du se for deg at det tilsvarer prisen det ville kostet å bygge 30 Munch-muséer i Norge hvert år. Eller like mye som det ville kostet å arrangere tre vinter-OL som i Beijing i året.

De største utgiftene er knyttet til de som drikker. Spesielt de som drikker mye, men også de som drikker mer moderat og «vanlig». Grunnen er at alkohol gjør oss syke, og bidrar til at vi lever kortere og dårligere liv. Alkohol øker risikoen for mer enn 200 sykdommer – blant dem alvorlige sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdom og demens.

Men det rammer ikke bare de som drikker. Rundt 230 000 nordmenn er nære pårørende til noen med alkoholproblemer. Estimat fra Oslo Economics viser at de samfunnsøkonomiske belastningene pårørende opplever kan koste samfunnet nesten 20 milliarder kroner.

Ikke minst gjelder det de 90 000 barna som vokser opp med en mamma eller pappa som drikker for mye. Som opplever brutte løfter, matpakker som ikke blir smurt, uforutsigbarhet og frykt. Eller verre, de som opplever vold, misbruk og omsorgssvikt. Opplevelser mange tar meg seg inn i voksenlivet.

Det kan være lett å glemme at alkohol har en negativ side. Og det kan være enda lettere å tenke at disse negative sidene bare gjelder noen få. Slik er det ikke. Faktisk har hele 13 prosent av befolkningen ifølge FHI et drikkemønster som medfører risiko for å utvikle et problem – og nesten 100 000 nordmenn har en alkoholbrukslidelse.

Spørsmålet nå er hvordan vi sørger for at 100 milliarder-tallet blir mindre? Forebygging er stikkordet. Ved å forebygge unngår vi lidelser for enkeltmennesker. Det er også langt billigere å forebygge enn å reparere. En vinn-vinn-situasjon. Og den viktige forebyggingen skjer rundt omkring i norske kommuner.

Mange kommuner er opptatt av å forebygge de negative konsekvensene av alkohol for enkeltpersoner og samfunnet. Men hvordan får vi til det? Det handler om å mobilisere og få til et samspill mellom helsestasjoner, barnehager og skoler, politi, frivillige organisasjoner og idretten. Det kan høres lett ut, men er krevende i praksis. Samtidig viser rapporten fra Oslo Economics oss at det er en investering som lønner seg på sikt.

Alkoholkonsumet vårt koster samfunnet opp mot 100 milliarder i året. La oss flytte noe av den regningen over til forebygging.