Etterspør handling fra næringslivet selv

Som alle andre kommuner I Norge så står vi overfor store utfordringer i månedene fremover, slår Bjørn Ronald Olsen fast. Han etterspør handling fra næringslivet selv. - Det blir feil å forlange at Nordkapp kommune skal løse alle problemene.