I mars d. å. har nær to millioner av oss sittet helt og delvis på hjemmekontor i to år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Når pandemien er over er det sannsynlig at hjemmekontor vil benyttes i langt større grad enn tidligere.

Omstillinger til mer hybride kontorløsninger er allerede i full gang på norske arbeidsplasser, men med utgangspunkt i et utdatert regelverk om hjemmekontor. Det er nå viktig at vi bruker kompetansen vi har opparbeidet oss for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontoret, og et tilpasset regelverk.

Det er mye som er uklart med den 20 år gamle forskriften om arbeid i hjemmet. Er man yrkesskadedekket på hjemmekontoret? Hva om arbeidsgiver ikke dekker kostnadene til utstyr og en forsvarlig kontorplass? Hvordan forholde seg til datasikkerhet og personvern på hjemmekontoret? Det er et stort problem for mange av våre medlemmer at dagens regler er mangelfulle. Fagforbundet Finnmark mener vi må få på plass kollektive avtaler og regelverk som gjelder for alle.

Strømkrisen har synliggjort problematikken ytterligere. Strømprisene er skyhøye, og mange opplever en økonomisk krevende hverdag. Mange har utgifter ved å jobbe hjemme, men det er ingen kompensjonsordning for eksempel på strømmen som brukes. Det er tøffe tider for mange av våre medlemmer.

Hjemmekontor kan ha mange positive sider. Det kan for mange føre til større grad av fleksibelt i hverdagen, og ikke minst bidra til å redusere reisetid og klimagassutslipp. Men hjemmekontor er ikke utelukkende positivt.

Flere av Fagforbundets medlemmer melder om at hjemmekontor fører til ensomhet og isolasjon. De opplever at skille mellom jobb og fritid viskes ut, og at arbeidsmiljø og organisasjonskultur forvitrer. Mange av oss har kjent på det siden 12. mars 2020. Fremtidens arbeidsliv krever nye, klare og tydelige regler på hjemmekontoret.