Sant og usant i politikkens verden

Av

Leser i Finnmarkposten (FP) i går mandag 10.februar fra møte i avdelingsstyre Oppvekst, Velferd- og Kultur (OVK) om akuttberedskap i barnevernstjenesten.