Nordkapp videregående skole er hjertekjernen for tilflytting av ungdom til vår flotte kommune. Vi har blant annet fiskerilinjer som gjør at skolen er den eneste blå skolen i fylket.

Vi har studiespesialiserende, kokkefag, maritime fag og andre flotte linjer som ungdom fra hele landet søker på!

Og ikke minst har vi den maritime fagskolen som er et enestående tilbud for videreutdanning!

Nordkapp kommune ligger allerede med knekt rygg etter blant annet sentralisering og fraflytting.

Vi er avhengig av at vår ungdom har et godt tilbud i kommunen vår, vi er avhengig av at de blir her etter endt utdanning og at selve utdanningen er relevant for vår kommune!

vi godtar ikke at kjernen til vår ungdom skal raseres, og vi forventer at hele skolen består!

Vi er nødt til å satse på ungdom, ikke skjære ned!

Vi er nødt til å ta vare på de tilbudene som ligger ute i distrikene i Finnmark og vi er nødt til å høre på ungdommen!

Ved å fjerne blant annet studiespesialiserende vg2, vg3 og flere LOSA tilbud, vil vi miste store deler av vår ungdom til større byer, fraflyttingen vil øke og sjansen på at ungdom flytter hjem igjen minimeres!

Et så stort tilbud som studiespesialisering bør være ett tilbud i enhver kommune i hele Norge.

Det å fjerne dette i Nordkapp vil å føre til at ungdommer i en alder av 17 år er tvunget ut av hjemmet for å fullføre skolegang, og det nærmeste tilbudet vil være minst 3 timer unna familie og nære.

Vi vil ha en kommune der det er tilrettelagt for alle i alle aldre, en plass der vi vet våre barn også kan få en god barndom og utdanning. Sentraliseringen dreper små samfunn og kjære hjem.

Det kan vi ikke godta!

Så kjære befolkning, ungdommer, politikere, fylkeskommune, og kjære alle sammen!

Vi må ikke gi oss, vi trenger alle og en hver på øya vår!

Møt opp og gå sammen med oss i fakkeltog lørdag klokken 12!