- Før FeFo gikk verdiene fra naturforvaltningen i Finnmark sørover, mens nå blir de her og kommer finnmarkingene til gode. Vi kan ikke tenke oss noe bedre enn at de bidrar til å skape økt bo- og bli-lyst i Finnmark. Derfor satser vi på «Lys mellom husan», sier FeFo-direktør Jan Olli i en pressemelding.

«Lys mellom husan» er et fireårig prosjekt ledet av Finnmark fotballkrets og skal ut til alle kommuner i Finnmark. Konseptet bygger på Jakten på bolyst-prosjektet som ble avsluttet i 2021 og skal inspirere til mer frivillighet og økt aktivitet. Prosjektet er helårlig og skal ut med to dagsarrangementer i hver kommune – et for samfunn og et for fotball. I tillegg vil det bli flere aktiviteter gjennom årene i hver enkelt kommune, blant annet en inspirasjonskveld for frivilligheten.

Over seks millioner til bo- og bli-lyst

FeFo skal bruke en million kroner i år på prosjektet, og styret har signalisert at det skal settes av litt over to millioner kroner hvert år for årene 2023 og 2024, og en million kroner for 2025. Totalt i overkant av seks millioner kroner.

- I dag samarbeider vi med frivilligheten og bidrar blant annet til to av de største fotballturneringene i Finnmark; FeFo-cupen og FeFo-turneringen. I fjor førte vi 4,2 millioner kroner tilbake til idrett, kultur- og samfunnsliv gjennom vår nye støtteordning Giisá. Alle trenger frivilligheten, også vi. Uten frivilligheten kunne vi ikke telt ryper, planlagt elgjakta eller forpaktet lakseelver. Eksempelvis gjorde frivillige en heroisk innsats mot pukkellaksen i fjor. Under pandemien har vi fått tydelig beskjed om at aktivitetsnivået har gått ned og at unge har slutta, særlig i idretten. Derfor vil vi være med på å bruke Frivillighetens år til gi frivilligheten et løft, sier Olli.

Bolyst bidrar til bli-lyst

Han mener det handler om mer enn å skape trivsel i finnmarkskommunene.

- Regjeringens demografiutvalg pekte på at bolyst var en undervurdert faktor for å styrke distriktene. Jakt, fiske og høsting fra naturen er viktig for identiteten og tilhørigheten til det flerkulturelle Finnmark, og vi har rike muligheter for å bruke naturen. Finnmark fotballkrets kjenner vi gjennom vårt engasjement i Jakten på bolyst. Vi er ikke i tvil om at de er de rette til å engasjere partnere og frivillige for mer aktivitet og bolyst. Vi er stolte over å få bli med og gleder oss til å reise ut for å møte sjefene våre – nemlig folk i Finnmark. Det er de som eier eiendommen vi forvalter står det i pressemeldingen.

Norsk, samisk og kvensk

Prosjektet kom til ved at FeFo kontaktet fotballkretsen for å se etter muligheter til å kombinere noen av de største trivselsfaktorene i Finnmark; fotball og friluftsliv. Også samisk tradisjonskunnskap og kvensk kultur skal ha en plass i prosjektet.

Styreleder i Finnmark Fotballkrets, Leif Vidar Olsen, ser frem til å få prosjektet ut til folket.

- Når folk kommer sammen, kan de kjenne på at her er det trygt å bo og godt å leve. Frivilligheten er helt nødvendig for å få dette til, og den former lokalsamfunnene våre. Uten frivilligheten hadde vi et mindre robust Finnmark. Jeg er svært glad for at vi fortsatt kan få bidra til å samle folk og gjøre Finnmark enda mer attraktivt.

Øvrige samarbeidspartnere til «Lys mellom husan» er Trond Mohn, SpareBank1 Nord-Norge, Troms og Finnmark fylkeskommune, samt Finnmarkssykehuset.

Porsanger, Lebesby og Tana kommuner er de første som får besøk av prosjektet fra august i år.