FeFo førte systematisk politikerne i Nordkapp bak lyset

Av

Media bør være kritiske til falske nyheter fra FEFO om de økonomiske konsekvensene ved en overtakelse av Nordkapp.