I styremøte 15. september 2020 vedtok FeFo nye retningslinjer for overføring av festekontrakter for næringshytter.

Retningslinjene åpner for disse kan omgjøres til festekontrakt for utmarksbygg uten krav til dokumentasjon av næringsinntekt. Dette vil som oftest skje ved overføring av festekontrakten ved arv eller ved at fester ikke lenger tilfredsstiller kravene til å ha næringshytte, skriver FeFo i en pressemelding.

Omleggingen av praksis er begrunnet i samfunnsendringene som har medført at det i liten grad er mulig å tjene penger på det som tidligere var lønnsom virksomhet tilknyttet utmarkshøsting. Av den grunn har de som har festekontrakt for næringshytte ikke mulighet til å dokumentere reell inntekt fra utmarkshøstingen tilknyttet næringshytta.

I de nye festekontraktene for utmarksbygg, som tilbys som erstatning for eksisterende næringshyttekontrakter, vil det ikke være noe krav om dokumentert næringsinntekt. Det forutsettes likevel at hyttene fortsatt benyttes i forbindelse med tradisjonell utmarkshøsting.

Retningslinjene gjelder ikke for reingjeterhytter, sauegjeterhytter, oppsynshytter eller hytter satt opp av det offentlige, kraftlag o.l.

Retningslinjene trår i kraft umiddelbart.