Økning i rypefangstene

Moderat uttak av rypebestanden i årets småviltjakt på Finnmarkseiendommen skriver FeFo i en pressemelding.