- FeFo står på Nordkapp-samfunnets side

Nordkapp kommune skal ha mer ringvirkninger av Nordkapplatået sier Robert Greiner, leder for kommunikasjon og samfunn i FeFo.