Rådmannen har definert hvilket område Rica bør få feste. – Er det egentlig lurt? spør advokat Jensen

Rådmann Raymond Robertsen har skrevet et utkast til et brev han ønsker å sende FeFo. I brevet definerer han hvilke områder på Nordkapp-platået som er opparbeidet, noe advokat Ole Martin Jensen stiller seg undrende til.