- En festeavtale på ordinære avtalerettslige prinsipper

Av

28. november 2019 vedtok styret i FeFo ny festeavtale for Rica på Nordkapplatået.