Styret i FeFo har vedtatt ny festekontrakt for Rica på Nordkapplatået

Av