FeFo åpner for sesongkvote til lokale småviltjegere

Målet er å styrke lokalbefolkningen sin tilgang til småviltjakta skriver FeFo i denne pressemeldingen.