Blant annet kommenterer han en utgift på 1 million til et "urealistisk drømmeprosjekt" i Gjesvær. Her sikter Andersen til prosjektet om Folkehøgskole i Gjesvær. Påstanden om bruk av millionen på prosjektet er helt feil, 100 prosent. Prosjektet er ikke åpnet. Ett hundre tusen ble riktig nok bevilget. Pandemien stoppet prosjektet og vi har fått utsettelse til april neste år.

Men ,vi som har foreslått det, har likevel arbeidet for å finne en mulighet til å realisere prosjektet. Problemet har blant annet vært å finne den beste institusjonelle forankringen for Gjesvær Folkehøgskole.

Reiser er gjennomført. Både utredninger og reiser har vi bekostet sjøl. Skulle våre forundersøkelser vise at prosjektet ikke lar seg gjennomføre, vil vi ikke påføre kommunen kostnader. Så, Ronny Andersen, du har tatt feil om denne millionen som kommunen skal ha brukt. Og jeg spør meg selv om du er like omtrentlig og feilaktig i de andre sakene du nevner.