Fem søkte på stillingen som HR-rådgiver i Nordkapp kommune

Da søknadsfristen til stillingen som HR-rådgiver, personalkonsulent, gikk ut var det fem søkere som ønsket seg til rådhuset. En av søkerne er unntatt offentlighet.