Når en leser kommunedirektørens budsjettframlegg som ble lagt frem fredag 11.november ser det ut til at SV og SP har hatt en gedigen fest. Kassa er tom og spørsmålet er hvem som skal rydde opp.

I 2020 og 2021 har det kommet inn 23 millioner fra havbruksfondet. Dette er frie midler som burde vært satt av til viktige satsninger i kommunen. Videre har Nordkapp kommune fått 13 millioner i årlig småkommunetilskudd i 2020 og 2021, i sum 26 millioner. Totalt snakker vi her om knappe 50 millioner over 2 budsjettår.

Den økonomiske situasjonen til kommunen er svært alvorlig og for første gang i Nordkapp kommunes historie foreslås et budsjett med negativt driftsresultat, på hele 6 millioner i minus. Det er lagt frem tertialrapporter gjennom året der nødvendige budsjettreguleringer er gjort ved bruk av disposisjonsfond, ikke ved å ta ned drift. Det er totalt mangel på styring. Resultatet får kommunestyret lagt frem i desembermøtet, der det antas at kommunen i 2022 vil ha et merforbruk på knappe 20 millioner. Når en ikke regulerer budsjettet gjennom året på riktig vis, så sier det seg nesten selv at en kommer skjevt ut.

Kommunedirektøren sier i sitt framlegg at kommunen har et omdømmeproblem som skyldes et krevende politisk klima de siste årene, en redusert administrasjon, et krevende boligmarked og en økende fraflytting. På den bakgrunn maner kommunedirektøren til at vi samler kreftene med formål om å se fremover for kommunens beste. Det er vi helt enig i, men ansvaret må plasseres, og det ansvaret hører hjemme hos SV og SP som sitter i posisjon.

SV og SP gikk til valg med lovnader om ny svømmehall, nytt helsebygg, offentlig forvaltning av Nordkapp - platået og store summer med frie inntekter. Hva sitter vi igjen med? Etter vel 3 år under SV/SP ledelse er vi på fjerde kommunedirektøren, vi har en redusert kommuneadministrasjon, opprivende rettssaker og en anmodning om at vi trenger et 3-årig omstillingsprosjekt for å få ryddet opp.

Under Arbeiderpartiets ledelse har kommunen vært gjennom et omstillingsprogram med gode resultater. Resultater etter 3 år med SV og SP er at kommunedirektøren anbefaler et nytt omstillingsprogram som innebærer at en tømmer kommunens disposisjonsfond til å omstille kommunen. På dette disposisjonsfondet sto det omlag 60 millioner når SV og SP fikk makta i kommunen. Når 2022 er gjort opp er det 31,6 millioner igjen, og fondet vil i 2024 stå i kr. 0, i følge kommunedirektøren.

Å sitte i posisjon krever vilje og evne til styring. Nå må SV og SP ta det ansvaret de er gitt av velgerne og ansvar for å rydde opp etter egen fest.

Nordkapp Arbeiderparti vil uansett være klar for å ta ansvar og sørge for trygg økonomisk styring fra høsten 2023 om velgerne gir oss tillit.