FHI: I disse kommunene er det nå ingen som er smittet