- Fikk mindre i tilskudd

Driftstilskuddene som fordeles av Fylkesrådet for Troms og Finnmark, er nå fordelt. Tilskuddene ble mindre i år, enn de var i 2019, men direktør for Museene for kystkultur og gjenreisning, Edelh Ingebrigtsen, tror ikke dette vil skape problemer for driften.