Kollektivtransport over grensen

Av

Fylkene Lapland, Murmansk og Finnmark samler kreftene for å bedre offentlig transport mellom de tre landene i Barentsregionen skriver Finnmark Fylkeskommune i en pressemelding.

DEL

MeningerI slutten av april var Finnmark fylkeskommune vertskap for en «kick-off» i Vadsø med representanter fra Kolarctic, Lapland og Murmansk. Formålet var å starte et samarbeidsprosjekt for å bedre grensekryssing med offentlig transport for passasjerene og bussoperatørene.

I årene 2015-2017 jobbet de tre fylkene sammen på det Kolarctic-støttede forprosjektet Barents Triangel. Dette har nå ført til at fylkene tar trinnet videre over i et hovedprosjekt hvor målet vil være å skape en bedre hverdag for reisende med buss over grensene i nord. Hovedprosjektet, som har fått navnet «Barents On Time», støttes også av Kolarctic.

Hovedoppgavene til prosjektet vil være:

  • Utvikle felles publiseringsplattform for kollektivtransport, der reisende kan finne all informasjon om rutetabeller, operatører, grensepasseringer (regler, visum osv.) og destinasjoner
  • Utvikle plattform for booking og billettkjøp for offentlig transport over landegrensene
  • I samarbeid med grensemyndighetene jobbe for mer effektiv grensepassering for reisende med offentlig transport
  • Utstasjonering av monitorer med ruteinformasjon ved knutepunkt, samt annen infrastruktur for å forbedre informasjonen til publikum
  • Utføre en brukerundersøkelse blant reisende for å avdekke behov og forventninger, og finne ut hva som skal forbedres
  • Utføre en undersøkelse blant relevante bussoperatører og deres sjåfører for å avdekke behov og forventninger, for igjen å legge til rette for en bedre hverdag for både reisende og operatører
  • Lag felles rednings- og havariplaner sammen med bussoperatørene
  • Koordinere grenseoverskridende og lokal offentlig transport med god korrespondanse via felles stopp, inkludert trafikk til/fra lokale flyplasser

Prosjekteier for «Barents On Time» er Finnmark fylkeskommune ved samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi og prosjektleder Lars H. Engerengen. Lapland er representert gjennom ELY-keskus ved Mikko Tervo og Murmansk gjennom Avto-Vokzal ved Oleg Ushakov. Prosjektperioden vil være fra april 2019 til november 2020. For å hjelpe til med å organisering har selskapet Storvik Consult blitt leid inn.


Artikkeltags