Møtes om framtidas skole i Finnmark

Grunn til bekymring: Margunn Blix sier i pressemeldingen at det er grunn til bekymring når man ser at skolene i Finnmark sliter med å rekruttere faglærte lærere.

Grunn til bekymring: Margunn Blix sier i pressemeldingen at det er grunn til bekymring når man ser at skolene i Finnmark sliter med å rekruttere faglærte lærere.

Av

Utfordringer med rekruttering av faglærte lærere i finnnmarksskolen blir et viktig tema på en stor skolefaglig kommunekonferanse i mars skriver Finnmark Fylkeskommune i en pressemelding.

DEL

Meninger «Fremtidens skole i Finnmark— nye utfordringer og tid for nye løsninger» er overskriften for konferansen som Finnmark fylkeskommune arrangerer på Scandic Alta i neste uke.

Framtidas kompetanseutfordringer i Finnmark vil gå som en rød tråd gjennom arrangementet. I tillegg belyses virkemidler for å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

Over 80 skoleledere i Finnmark er påmeldt til konferansen, som åpnes av kunnskaps - og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Grunn til bekymring

– En av hovedutfordringene framover i skole Finnmark er å sikre faglærte lærere. Det er flere kommuner og skoler som sliter med rekruttering i dag, og det er god grunn til bekymring framover. Hvis vi ikke gjør de riktige grepene nå, kan dette ramme elevene i Finnmark hardt, sier opplæringssjef Margunn Blix.

Derfor mener hun den skolefaglige kommunekonferansen er svært viktig.

– Alle som deltar, er personer som på hver sin måte kan være med å påvirke at flere elever fullfører og består videregående opplæring, sier Blix.

Mer kunnskap

Konferansen tar utgangspunkt i at det er behov for fakta og kunnskap om de enkelte videregående skoles bidrag til å få elevene til å fullføre sin skolegang, og at det er behov for å få vite noe om utviklingen i fylket og landsdelen. Deltakerne på konferansen får kunnskap om partnerskap mellom grunnskoler og videregående skoler som fungerer. Erfaringsdeling kan gi gode ideer til andre partnerskap i fylket.

Resultatene fra en dialogkafé som yrkesfagelever ved Alta videregående skole har deltatt på, vil også bli presentert.

Mobbeombudet på plass

Fylkeskommunens nye mobbeombud Janne Sannes deltar med et foredrag om sin nye rolle på konferansen. Øvrige foredragsholdere er blant andre: Professor Karl Øyvind Jordell ved Universitetet i Oslo Fylkesleder Bjørnar Mjøen i Utdanningsforbundet Finnmark Rektor Anne Husebekk ved UIT - Norges Arktiske universitet Direktør Roger Ingebrigtsen i Agenda Nord – Norge NIFI-forsker Eifred Markussen I tillegg holdes det innlegg fra flere sentrale personer fra opplæringssektoren i Finnmark.

Det legges opp til en plenumsdebatt på første dag av konferansen, hvor blant andre foredragsholderne sitter i panelet.

Artikkeltags