Full enighet om bo- oppgjøret og med løfter om å møtes ved senere anledninger ble avlagt i det siste fellesmøte som var søndag. Årsmøtet som var denne helga i Tromsø ble det siste i fellesskapet. I HLFs vedtekter skal fylkeslagene følge fylkeskommunenes organisering. Dermed gikk Troms og Finnmark tilbake til sine tidligere organisasjonsgrenser.

Årsmøtet i Tromsø samlet om lag 40 deltakere. Leder Alf Bjørn fra Finnmark har ledet felleslaget gjennom de siste tre årene. Han fikk bistand av HLFs organisasjonssjef Roar Råken til gjennomføringen av årsmøtet. Flere av møtedeltakerne roste samarbeidet som lagene fikk til å fungere godt i tre-års perioden og mente at samarbeidet har vært en berikelse for HLFs arbeid. Men de store avstandene mellom ytterkantene, Kirkenes - Harstad (100 mil) gjorde det vanskelig og ikke minst dyrt å drive en frivillig organisasjon som er basert på medlemskontingent som hovedinntektskilde.

Tross utfordrende tider men pandemi og store avstander har fylkene holdt sin medlemsoppslutning og fått en liten økning siste år. Lagene er nå to av de 15 fylkeslagene HLF har over hele landet og er med i HLFs medlemsmasse på 64 000 medlemmer. Finnmark har 10 lokallag, hvor to er "sovende", og rundt 1500 medlemmer.

Det nye styret til Hlf Finnmark ble valgt på årsmøtet 19. mars 2023 og består av:

Leder Alf Bjørn, nestleder Bernt-Aksel Jensen, sekretær Anne-Karin Ingebrigtsen, kasserer Yngvild Martinsen og styremedlem Olav Sara Nikkinen. Varamedlemmer ble Magne Thomassen, Sissel Harila og Odd Einar Farstad.