Har brukt millioner på rettssaker – men hvor mye nekter de å fortelle

HAR BRUKT MILLIONER PÅ TAPTE RETTSSAKER: Finnmark fylkeskommune har avslått iFinnmarks innsynsbegjæring om å få vite kostnadene de har hatt i forbindelse med rettssaker siden 2012.

HAR BRUKT MILLIONER PÅ TAPTE RETTSSAKER: Finnmark fylkeskommune har avslått iFinnmarks innsynsbegjæring om å få vite kostnadene de har hatt i forbindelse med rettssaker siden 2012. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

– Ingen grunn til å holde kostnadene hemmelige, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap).

DEL

(iFinnmark) iFinnmark ba 10. november Finnmark fylkeskommune om innsyn i alle kostnader de har hatt i forbindelse med rettssaker i perioden 2012 til dags dato.

Det fikk avisen avslag på.

Tar for lang tid å sammenstille

Samme dag som innsynskravet ble sendt fikk iFinnmark som svar at fylkeskommunen ikke hadde denne oversikten i et ferdig dokument, eller at de kan hente dette ut direkte fra regnskapet. Fylkeskommunen, ved økonomisjefen, sa at fylkeskommunen derfor må sammenstille informasjonen for å kunne oversende iFinnmark dette – og at dette ville ta noe tid.

Seks dager seinere, 16. november, får iFinnmark igjen beskjed, nå fra regnskapssjef Alfred Henrik Pietilæ, om at opplysningene avisen etterspør tar tid å hente ut fra regnskapet, og at de regner med at de kan oversende oversikten til oss i løpet av uken etter.

Uken etter, får iFinnmark derimot avslag på innsynsbegjæringen – med begrunnelse om at «informasjonen du ber om framgår ikke samlet av ett saksdokument hos Finnmark fylkeskommune, jf. offentleglova § 3.»

Videre at «En sammenstilling av opplysningene som etterspørres i henvendelsen forutsetter tidkrevende, manuelle operasjoner.» Dermed avslås innsynskravet med hjemmel i offentleglova § 9, skriver regnskapssjef Alfred Henrik Pietilæ.

Ansvarlig redaktør for iFinnmark og Finnmark Dagblad Arne Reginiussen, sier man reagerer på at fylkeskommunen nekter å gi ut disse tallene.

– Det er en kjent sak at Finnmark fylkeskommune har brukt flerfoldige millioner på en rekke rettssaker de siste årene. Vi synes det er all grunn til å bli mistenksomme når man fra fylkeskommunen motsetter seg å levere ut oversikt over kostnadene. Man skulle tro at fylkeskommunen også ønsket å skaffe seg en oversikt over hvor mange millioner som er brukt i rettssystemet de seinere år. Dette er også offentlig informasjon, sier han.

– Ikke noen grunn til å holde dette hemmelig

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) var ikke kjent med at iFinnmark har bedt om å få oversikt over kostnadene.

– Det er ikke noen grunn til å holde dette hemmelig. Det må kunne framvises både i regnskap og alt hva kostnadene er, sier Vassvik.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

- INGEN GRUNN TIL Å HOLDE HEMMELIG: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) mener at kostnadene må kunne fremvises. Arkivfoto: Kristina Bøland

- INGEN GRUNN TIL Å HOLDE HEMMELIG: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) mener at kostnadene må kunne fremvises. Arkivfoto: Kristina Bøland Foto:

Videre sier hun at det kan være at fylkeskommunen ikke prioriterte å framskaffe opplysningene.

– Men det må rådmannen selv svare på. Det er i alle fall ikke noe spørsmål som er lagt fram for oss politisk, sier Vassvik.

«Ingen intensjon om å hemmeligholde opplysninger»

På spørsmål om hvorfor de ikke ønsker å oppgi kostnadene, samt spørsmål om kommentar til fylkesordførerens utspill, skriver assisterende fylkesrådmann, Anne Cathrine Larsen, følgende i en e-post til iFinnmark:

«Finnmark fylkeskommune har ingen intensjon om å hemmeligholde opplysninger knyttet til kostnader til rettssaker. Vi legger stor vekt på å bidra til en åpen og gjennomsiktig forvaltning, i tråd med formålene bak offentleglova, der utgangspunktet er at saksdokument skal være åpne for innsyn. Loven setter likevel noen klare begrensninger for retten til innsyn. Dette gjelder blant annet der innsynskravet er av et slikt omfang at behandling av kravet innebærer en stor arbeidsbyrde som vil fortrenge andre viktige oppgaver. Dette var tilfellet da vi avslo ditt innsynskrav om innsyn i alle kostnader FFK har hatt knyttet til rettssaker i perioden 2012 til dd.»

Kan få regning på 100 millioner

Fylkesutvalget har nylig vedtatt å sende millionsøksmål til Høyesterett, i saken mot Boreal Sjø AS – etter at de tapte i lagmannsretten.

LES OGSÅ: Fylkeskommunen tapte i retten – kan få sjokkregning på 100 millioner kroner

Dersom saken ikke blir tatt opp, eller Høyesterett kommer til samme konklusjon som lagmannsretten, kan erstatningskravet beløpe seg på 25 millioner kroner til 100 millioner kroner. Førstnevnte er fylkeskommunens anslag, sistnevnte er Boreals anslag.

– Det er store beløp det dreier seg om, dersom dommen blir rettskraftig slik den er nå. Når vi da blir anbefalt at det er grunnlag for at saken blir tatt opp på nytt, gjør vi det, sa fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) den gang.

Bruer-saken kostet millioner

I januar i år gikk Finnmark fylkeskommune på nok et tap i rettsvesenet. Den gang mot Bjørnar Bruer – som fikk jobben tilbake og en erstatning på 1,1 millioner kroner fra fylkeskommunen.

Bruer-saken kostet Finnmark fylkeskommune 5.529.866 kroner, ifølge deres egne tall.

iFinnmark vil påklage fylkeskommunens avslag på innsynskravet.

LES MER HER: Disse må punge ut med millioner etter Bruer-saken: – Med prestisje har man kastet vekk seks millioner

LES MER OM BRUER-SAKEN HER

Artikkeltags