De tre arbeiderpartilederne i Nord-Norge om regionreformen og veien videre

Av

– Finnmarkingene er de tøffeste menneskene i hele landet, som har reist seg opp mot tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms.